Bästa resultatet någonsin för Statoil

Det norska oljebolaget Statoil, som snart går samman med Hydro, rapporterar ett rekordresultat för 2005, NOK 40,6 miljarder netto, jämfört med NOK 30,7 miljarder under 2005. Den totala olje- och gasproduktionen 2006 uppgick till 1.135.000 fat oljeekvivalenter per dag, jämfört med 1.169.000 fat per dag 2005. Det fjärde kvartalet 2006 var den totala olje- och gasproduktionen 1.153.000 fat per dag, jämfört med 1.232.000 fat per dag samma period 2005.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.