Bästa året någonsin för CMP

2005 blev det bästa året någonsin för Copenhagen Malmö Port, CMP. Vinsten steg från 35 miljoner kronor 2004 till 80 miljoner förra året. Omsättningen steg med 55 miljoner kronor till 603 miljoner. Godsvolymen steg från 14,8 miljoner ton till 15,2 miljoner ton. Flytande bulk ökade från 5,7 miljon ton till 6,1 miljoner ton. Torrbulk föll något, från 3,3 miljoner ton till 3,2 miljoner ton. Kolimporten till Amagerværket föll med hälften på grund av en ombyggnad av kraftverket. Bilimporten ökade med 25 procent till 310.000 bilar. Passagerartrafiken minskade med nio procent till 890.000 passagerare sedan Bornholmstrafikken flyttat till Køge. Kryssningsresenärerna ökade dock med sex procent till 385.000.