Bästa rörelseresultatet någonsin för Wilson

Rörelseresultatet 2007 för Wilson som äger och opererar minibulkfartyg var det bästa någonsin, resultatet var NOK 257 miljoner jämfört med NOK 184,7 miljoner 2006. Huvudskälet till ökningen var en femprocentig ökning i kontraktsrater och en god spotmarknad. Resultatet före skatt under 2007 föll 7,7 procent till NOK 147,2 miljoner jämfört med NOK 159,5 miljoner 2006. Den första januari var orderreserverna NOK 1,9 miljarder, eller NOK 500 miljoner högre jämfört med 2006. Wilsonbolagen opererar 107 fartyg, av vilka 77 är kontrollerade av bolaget. 16 fartyg förvärvades förra året för den sammanlagda kostnaden NOK 400 miljoner.