Fartygets gudmor Marjo-Riitta Häyry och Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Fotograf: Wasaline

Kategori: Färjetrafik | Skeppsbyggnad

Aurora Botnia döpt i Vasa

Wasalines nya bil- och passagerarfärja Aurora Botnia anlände på onsdagen till Vasa. Fartyget döptes där officiellt och gör sin jungfruresa mellan Vasa och Umeå lördagen den 28 augusti. 

Aurora Botnia döptes av Marjo-Riitta Häyry, hustru till Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa. Tomas Häyry, som även är styrelseordförande i Kvarken Link, sa i sitt tal att Aurora Botnia är resultatet av en gemensam vision som formades för över tio år sedan i Umeå och Vasa som strävade efter en hållbar infrastruktur för att förbinda regionerna till en stark socioekonomisk zon.

– Genom att ta Aurora Botnia i bruk kan vi skära ned utsläppen med över två tredjedelar av vad de var endast för några år sedan. Hon kommer också att fungera som en kontinuerlig plattform för forskning, utveckling och innovation och sålunda utgöra ett exempel för branschen hur man ska tackla klimatförändringen och utmaningar inom sjöfartssektorn på ett effektivt sätt, både ekonomiskt och ekologiskt.

Aurora Botnia anlände till Vasa för första gången den 25 augusti. Foto: Wasaline.

Andra provturen

Aurora Botnia anlände till Vasa vid middagstid den 25 augusti, direkt efter sin andra provtur på Bottenhavet. Nybygget lämnade varvet Rauma Marine Constructions i Raumo på tisdagen. Det tvååriga projektet uppges vara värt 120 miljoner euro och har haft en sysselsättningseffekt på cirka 800 årsverken. 

– Det har varit en otrolig ära att få bygga ett så fantastiskt och globalt sett unikt fartyg. Jag vill tacka Wasaline för det utmärkta samarbetet, vilket har möjliggjort ett lyckat slutförande av projektet trots de utmanande omständigheterna, kommenterar Jyrki Heinimaa, vd för Rauma Marine Constructions, i ett gemensamt pressmeddelande från rederiet och varvet. 

Senaste miljöteknik

Aurora Botnia är utrustad med den senaste tillgängliga miljötekniken. Fartyget är den första bil- och passagerarfärjan i världen som uppfyller klassnoteringen Clean Design, framgår det av pressmeddelandet. 

– Jag vill tacka alla som har varit delaktiga i projektet, särskilt rederiets personal, som har gjort detta möjligt. Det vi ser nu är resultatet av flera års arbete och vi bevittnar nu tillsammans en historisk dag när ett fartyg avsett för just Kvarken påbörjar trafikeringen. Graden av inhemskt arbete är över 80 procent och Aurora Botnia är den mest miljövänliga passagerar/bilfärjan i världen, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline. 

Batterihybrid 

Aurora Botnia har Azipod-propulsion. Vid ankomst och avgång kan poddarna med sina elektriska propellermotorer matas med el från batterier, vilket minskar både utsläpp och buller. Fartygets svavel-, kväve- och koldioxidutsläpp reduceras bland annat genom att huvudmotorerna drivs med flytande naturgas, LNG. 

Rederiet uppger också att särskild uppmärksamhet har ägnats åt framtidens bränslen vid utformningen av fartyget. Aurora Botnia kan använda biogas som bränsle, vilket anses vara ett av de mest realistiska alternativa bränslen inom den närmaste framtiden. 

– Det är ytterst viktigt för både beställaren och miljön att bygga fartyg som håller. Fartygen som byggs i dag måste kunna fungera även efter flera decennier utan massiva uppdateringar eller i värsta fall skrotning. Aurora Botnias biogasberedskap är ett sätt att möta denna utmaning, säger Jyrki Heinimaa.