Wasalines nya färja Aurora Botnia under den första provturen.

Fotograf: RMC / Wasaline

Kategori: Skeppsbyggnad

Leveransen av Aurora Botnia skjuts fram ytterligare

Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia kommer att överlämnas i slutet av augusti. Det meddelar det finska varvet RMC.

Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia, som ska trafikera för Wasaline mellan Vasa och Umeå, dras med ytterligare förseningar. Färjan skulle levereras i mitten av juli men nu har leveransen skjutits fram till slutet av augusti, meddelar det finska varvet Rauma Marine Constructions (RMC) i ett pressmeddelande. Skälet är att det behövs mer tid för idrifttagning av fartygets huvudsystem.

Ny teknik

– Aurora Botnia kombinerar ny teknik och innovativa lösningar som inte finns på någon annan bil- och passagerarfärja i världen. När man bygger en sådan färja görs och testas många saker för första gången, vilket har påverkat till exempel den tid som krävs för ibruktagningen av driftssytemet. Med leveransen i augusti kan vi slutföra vårt arbete och samtidigt säkerställa att fartyget överlämnas utan att behöva pruta på kvaliteten, säger Jyrki Heinimaa, verkställande direktör för Rauma Marine Constructions, i pressmeddelandet. 

Han fortsätter:

– Målet för både RMC och kunden är naturligtvis att Aurora Botnia ska levereras så snart som möjligt. Vi arbetar långa skift och helger på fartyget och övervakar arbetets framsteg dagligen. Samtidigt måste vi se till att hålla antalet personer som arbetar med att slutföra fartyget inom coronasäkra gränser.

Det exakta leveransdatumet för Aurora Botnia kommer att meddelas i vecka 32.