Aurora Botnia under avgång från Umeå.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Forskning | Miljö

Ny studie av metanutsläpp på Aurora Botnia

Finska VTT har nyligen studerat metanutsläppen från två Wärtsilä 31DF-motorer på Wasalines bil- och passagerarfärja Aurora Botnia. Ny förbränningsteknik kan minska metanutsläppen avsevärt.

Det var i maj som det EU-finansierade Green Ray-projektet, som har till syfte att utvärdera och minska metanutsläpp från LNG-maskiner, presenterade en ny rapport utifrån en studie som Finlands tekniska forskningscenter VTT gjort på Wasalines färja Aurora Botnia i slutet av förra året. Det är en färja som byggdes 2021 och som seglar för Wasaline mellan Umeå och Vasa.

Nytt förbränningskoncept testades

Aurora Botnia drivs med fyra Wärtsilä 31DF dual fuel-maskiner och körs bland annat på LNG. Forskarna utförde mätningar av avgaserna från två olika motorer under fem olika belastningsförhållanden, en studie som bland annat Shippax rapporterat om. En av maskinerna kördes med befintlig konfiguration, den andra hade ett nytt förbränningskoncept.

Studien visade att maskinen med standardkonfiguration hade metanutsläppsnivåer som generellt sett var lägre än vad som tidigare rapporterats från studier på fartyg med maskiner av liknande storlek. Samtidigt var metanutsläppen från den maskin med det nya förbränningskonceptet mellan 50 till 70 procent lägre än den med standardkonfiguration.

CO2-utsläppen ökade något

Även om koldioxidutsläppen visade sig öka något med det nya förbränningskonceptet, var CO2-ekvivalenten (inklusive både metan och CO2) mindre än från standardmotorn. Enligt forskarna tyder det på att den senaste maskintekniska utvecklingen har potential att fortsätta minska de totala utsläppen från sjöfarten.

Studien är unik i sitt slag, det har bara gjorts utsläppsstudier på fyra eller fem olika fartyg med dual fuel-maskiner. Därför menar forskarna att det fortsatt finns ett stort behov av djupare forskning inom området.

Här finns hela studien att läsa.