Arkiv

  • Resultat. Antalet passagerare som reste till eller från Trelleborgs hamn ökade under förra året. Även mängden lastbilar och trailertrafik har under perioden 2020–2022 ökat med nästan 11 procent.

  • Godsvolymer. Umeå hamns siffror för 2022 visar på en ökande mängd gods till och från regionen under året. Hamnen anger ökad träexport, industrisatsningarna i norr och Wasalines nya färja som bidragande faktorer.

  • Statistik. Godshanteringen i svenska hamnar har påverkats relativt lite av pandemin, det enligt en ny rapport från Trafikanalys. Antalet fartygsanlöp har dock minskat samtidigt som andelen svenskregistrerade fartyg som anlöpt svenska hamnar ökat.