Jörgen Karlsson, Göran Söderdahl och Fredrik Hermansson i Almedalen.

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Kortsjö | Linjesjöfart

Så blir det nya rederiet

Just nu arbetar det nybildade svenska rederiet Lakeway Link med att charta in fartyg för den nya rutten för tung trafik mellan Mälardalen och Polen. Under Almedalsveckan i Visby berättade grundarna om möjligheterna och utmaningarna för det nya rederiet som drar igång trafiken i januari.
Det var blev en stor nyhet när Wallenius Marine och Greencarrier i våras berättade att man startar ett nytt svenskt oberoende rederi för att starta en ny typ av trafik för tungt gods. Konceptet bygger på att transportera trailers utan dragbilar för att minska utsläpp och möta utmaningen med brist på chaufförer i Europa. Under Almedalsveckan i Visby berättade upphovsmännen mer konkret om verksamheten som just nu tar form.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]er i våras berättade att man startar ett nytt svenskt oberoende rederi för att starta en ny typ av trafik för tungt gods. Konceptet bygger på att transportera trailers utan dragbilar för att minska utsläpp och möta utmaningen med brist på chaufförer i Europa. Under Almedalsveckan i Visby berättade upphovsmännen mer konkret om verksamheten som just nu tar form.

– Vi har fått otroligt fina reaktioner och applåder från marknaden sedan vi berättade om den här nyheten, säger Göran Söderdahl på Wallenius Marine.

Han har jobbat med projekt i det tysta under tre års tid, och det finns en hel del utmaningar att hantera när men inleder en ny typ av trafik.

– Det tar sin tid att starta ett nytt rederi från början. Det handlar om att starta upp en ny verksamhet som ska ut på marknaden.

Lakeway Link kommer att trafikera de polska städerna Gdynia och Gdansk till och från Södertälje och Västerås via Mälaren. Genom etableringen öppnas en linjeservice för rullande last med fasta avgångar två gånger i veckan från Sverige respektive Polen med start i januari 2024. Det blir ett oberoende svenskt rederi, som seglar med egna fartyg under svensk flagg.

– Vi ser en stor potential i att lyfta över transporter från väg till sjö i den här regionen. Det blir enorma mängder gods som överflyttas och det leder till betydligt minskade emissioner. Vi räknar med att det handlar om 32.000 trailers per år, säger Fredrik Hermansson som är nytillträdd vd för Lakeway Link.

Rutten kommer att trafikeras med en ny typ av fartyg som gör det möjligt att koppla samman Östersjön med den grunda Mälaren och städer som Södertälje och Västerås. Fartygen kommer att bli maximerade för måttet Mälarmax. Planen är att beställa nybyggen, men i ett inledningsskede kommer rederiet att chartra in lämpliga fartyg och just nu arbetar man med att identifiera lämpliga kandidater.

– Vi kommer att beställa nybyggen när vi ser att volymerna kommer och vi ser att vi har lönsamhet och att infrastruktur finns på plats. Det finns också logistiska utmaningar. Exempelvis är det viktigt att slussen i Södertälje blir av då vi inte kan inte stå med ett fartyg och inte komma upp, säger Göran Söderdahl.

Under Almedalsveckan i Visby hade Lakeway Link samtal med generaldirektörerna för Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen för att visa på de logistiska utmaningarna som behöver lösas för att köra den nya trafiken. Även lotsningen är en viktig fråga.

– Det har varit viktigt för oss att få feedback om att de tar det här på allvar, och nu har de lovat att de prioriterar frågor vi ställt, säger Göran Söderdahl.

Utöver själva satsningen på fartygen och den nya rutten bygger Lakeway Link tillsammans med ABB en ny digital plattform under namnet OverSea som ska optimera fartygsdriften och operationen. Förutom att plattformen kommer att användas inom det nya rederiet erbjuder man den även till marknaden som en tjänst att abonnera på. OverSea som presenterades offentligt under Almedalsveckan kommer att drivas i ett eget fristående bolag med säte i Stockholm.

– Det här är ett helt unikt tekniksprång som handlar om att hjälpa sjöfarten att vara konkurrenskraftig och miljövänlig, och stötta mindre rederier med digitala tjänster. OverSea handlar om att man ställer ombord utrustning som samlar in navigations- och operationsdata som skjuts ut i realtid till kontrollrum på landbacken där experter analyserar datan, säger Jörgen Karlsson, avdelningschef på ABB Sverige.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]