Åbolands skärgårdstrafik till eget bolag

Arctia Shipping Ab:s affärsenhet färje- och förbindelsetrafik har från och med mars 2010 överförts till det nya dotterbolaget Arctia Saaristovarustamo Oy – Arctia Skärgårdsrederiet Ab. Transaktionen omfattar elva passagerarbåtar och färjor. De anställda ombord på fartygen och inom affärsenhetens landorganisation övergick likaså till det nya dotterbolaget. Den finländska statsägda koncernen Arctia Shipping Ab övertog vid det senaste årsskiftet den verksamhet som tidigare drevs inom Rederiverket – Finstaship.