Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Ny leverantör i Stockholms skärgårdstrafik

Waxholmsbolagets trafik i norra och södra mellanskärgården kommer från den 20 april att köras av Rederi AB Faludden.

Skärgårdsbolaget, som för närvarande trafikerar Stockholms mellersta skärgård, kommer att träda i likvidation på grund av betydande ekonomiska underskott, meddelar Waxholmsbolaget. Med anledning av detta kommer trafikförvaltningen att säga upp rådande uppdragsavtal och direkttilldela Rederi AB Faludden ett tidsbegränsat kontrakt. Därmed kommer Waxholmsbolagets trafik från 20 april att köras av Rederi AB Faludden som är helägt av Gotlandsbolaget.

Fortsätter oförändrat

Det tidsbegränsade kontraktet innebär att trafiken i berört område fortsätter enligt tidtabell då verksamheten tas över av det nya bolaget. Vidare uppges att berörd personal erbjuds anställning i det nya bolaget samt att avtal med underleverantörer fortsatt gäller.

Förlängning möjligt

Det nya kontraktet gäller från 20 april till 15 oktober. Efter detta datum har trafikförvaltningen möjlighet att antingen förlänga avtalet till december 2018, eller att efter konkurrensutsättning teckna avtal med annan leverantör.

Avtalsbytet förutsätter godkännande av trafiknämnden. För perioden maj till oktober innebär det nya avtalet en ökad trafikkostnad med cirka 13 procent.