7,3 miljoner ton gods på ryska floder

Volga Shipping Company transporterade 7,3 miljoner ton gods under år 2004, vilket är 16 procent mer än året innan. Över 170 fartyg gick under säsongen i inrikestransport, mest ökade transporter av spannmål, råvaror och byggmaterial. 48 fartyg av river-sea-typ gick i internationell transport och den delen av flottan förnyas mest. Rederiet har tagit leverans av fyra fartyg i serien ”Rusich” från Krasnoye Sormovo och Oka Shipyard. Ytterligare tre fartyg ska levereras under år 2005. 40 passagerarfartyg transporterade 500.000 passagerare under år 2004.