177 miljoner ton gods över svenska hamnar

Under 2011 lastades och lossades 177 miljoner ton i de svenska hamnarna, en nedgång med 1 procent jämfört med 2010, enligt Trafikanalys. Totalt lossades 95 miljoner ton (-1 procent) och 82 miljoner lastades (-2 procent). Under året hanterade hamnarna totalt 62 miljoner ton flytande bulk (-7 procent), 32 miljoner ton torr bulk (-3 procent) och 14 miljoner ton containergods (+8 procent). Rorogods (lastbilar, trailrar, järnvägsvagnar med mera) svarade för 46 miljoner ton och annan last (skogsprodukter, järn- och stålprodukter med mera) för 23 miljoner ton. De västsvenska hamnarna hanterade tillsammans 71 miljoner ton gods, hamnarna i Sydsverige (Skåne och Blekinge) hanterade 40 miljoner ton medan hamnarna vis Ostkusten Öland och Gotland samt Mälaren hanterade tillsammans 65 miljoner ton gods.År 2011 reste 26,8 miljoner passagerare med färjor som gick i utrikes trafik, i nivå med 2010. Antalet passagerare i inrikes trafik minskade däremot med 3 procent till 1,6 miljoner passagerare.