550 får gå från MAN i Frederikshavn

MAN Diesel kommer att upphöra med produktionen av marina dieselmotorer vid fabriken i Frederikshavn. På grund av detta tvingas 550 anställda att lämna sina arbeten. Av dessa är omkring 450 industriarbetare, medan övriga är tjänstemän. Huvudskälet bakom nedläggningen är den kollapsande marknaden för marina dieselmotorer med sjunkande orderingång.– Marknaden kommer säkerligen att återhämta sig en dag, men då kommer konkurrensen att vara så hård att det mest sannolika är att motorerna kommer att produceras i låglöneländer, säger vice president Poul Knudsgaard till dansk radio.MAN Diesel i Frederikshavn grundades för 125 år sedan som Frederikshavn Jernstøberi & Motorfabrik, det blev senare B&W/Alpha diesel. Under 1960-talet blev deras produkter de mest använda motorerna bland coasters och fiskefartyg.Produktionen av mellanstorleken för tvåtaktsmotorer kommer att flyttas till andra anläggningar i Europa eller till licenstillverkare i Fjärran Östern. Omkring hälften av de anställda vid fabriken i Frederikshavn har varslats om uppsägning från den 3 september. Anläggningen i Frederikshavn och kvarvarande personal kommer att bilda en ny efterförsäljningsservice under namnet MAN Diesel PrimServ.