Fotograf: Wallenius SOL

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | RoRo

Wallenius SOL-fartyg får LNG-system från MAN Cryo

MAN Cryo levererar LNG-system till de två roro-fartyg som Wallenius SOL har i order i Kina.

Till de två 5.800 filmeters, LNG-drivna roro-fartyg som det kinesiska varvet Yantai Raffles bygger för Wallenius SOL levererar MAN Cryo två LNG-tankar med kapaciteten 685 kubikmeter vardera, bunkerstationer med kapaciteten 500 kubikmeter per timme samt system för automation, nödavstängning och gasdetektering.

Dessutom levererar MAN Energy Solutions två dual fuel-hjälpmaskiner av typen MAN 9L28/32DF.

1A Super

Nybyggena blir 242 meter långa och byggs till svensk/finsk isklass 1A Super. Leveransen beräknas ske under 2021.

I ordern ingår även en option på två fartyg.

– Dessa roro-fartyg ska operera i ett känsligt, svavelutsläppskontrollerat område under stränga vinterförhållanden där ett pålitligt LNG-bränslesystem är av största betydelse, säger Louise Andersson, som leder MAN Cryo, i ett pressmeddelande.

Wallenius Marine-projekt

Wallenius SOL ägs av Wallenius Lines och Svenska Orient Linien (SOL). Rederiet opererar linjetrafik med roro-fartyg mellan hamnar i Bottniska viken och hamnar i Storbritannien och på kontinenten. Nybyggnadsprojektet leds av Wallenius Marine. För närvarande ingår fem roro-fartyg i Wallenius SOL-flottan.