Fotograf: Karl Gabor

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | Specialfartyg

350 LNG-bunkringar för Seagas

AGA:s bunkerbåt Seagas har hittills utfört runt 350 bunkringsoperationer av flytande naturgas till Viking Lines kryssningsfärja Viking Grace.

För ungefär ett år sedan började Viking Lines kryssningsfärja Viking Grace att trafikera mellan Stockholm och Åbo, bunkringen av LNG sker vid Stadsgården i Stockholm av AGA:s bunkerbåt Seagas.

Enligt AGA har Seagas hitintills utfört närmare 350 bunkringsoperationer, dagligen förser hon Viking Grace med 60-70 ton LNG.

– Vi är väldigt nöjda med både själva bunkringslösningen som AGA utvecklat och valet av LNG som bränsle. Vi har enbart använt LNG som bränsle till Grace sedan Seagas togs i drift och det har fungerat över förväntan både tekniskt och operationellt. Förutom de miljömässiga vinster som LNG-driften ger så har vi sett stora arbetsmiljömässiga fördelar, säger Tony Öhman, Direktör för Maritime Operations, Viking Line Abp.

Seagas är det första i sitt slag i hela världen och är klassat enligt samma regler som gäller för oceangående LNG-tankers. Det är i grunden en äldre norsk bilfärja som har konverterats. Drift och bemanning sköts av Sirius Shipping.