WW överväger företagsflytt

Thomas Wilhelmsen, som är son till Wilhelm Wilhelmsen och som sannolikt tar över som högste chef i Wilh. Wilhelmsen-koncernen överväger att flytta ut företaget om inte villkoren blir bättre i Norge. I en intervju med koncerntidningen WW World säger han att detta är ett alternativ som inte kan uteslutas. Enligt honom har koncernens senaste investeringar skett utomlands. Ett alternativ kan då vara att fortsätta på denna väg och behålla en del nyckelpositioner i Norge. Det är framför allt två aspekter som kommer att bestämma framtiden: villkoren för att äga samt att driva företag i Norge. ”Norge kommer aldrig att bli ett skatteparadis, men vi behöver villkor som är något så när konkurrenskraftiga och förutsägbara”, säger Thomas Wilhelmsen. ”Enligt min mening riskerar staten att driva utvecklingen för långt, och om jag flyttar kommer jag att ta med med folket i nyckelpositionerna”. Thomas Wilhelmsen är 30 år och flyttade nyligen från London till Oslo för en ledande befattning i Wilhelmsen Maritime Services. I London var han kommersiell chef för rederiverksamheten i Wilh. Wilhelmsen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.