Norska regeringen överväger stryka rederiernas uppskjutna skatt

Norges vänsterregering överväger att stryka de upp mot 20 miljarder norska kronor som rederier baserade i Norge har i uppskjutna skatter. Enligt en rapport i Dagens Næringsliv skulle detta innebär att BW Gas kan stryka en skatteskuld på NOK 4,7 miljarder, Wilh. Wilhelmsen NOK 1,5 miljarder och Odfjell NOK 1,2 miljarder. Den uppskjutna skatten är en latent skatt som löses ut om bolaget t.ex. skulle flytta sin verksamhet utomlands. Förslaget är en del i ett tonnageskattepaket som skall ge norska rederier villkor som är mer i linje med de inom EU. Från vänsterhåll kommer kritik om att detta är en gåva till rederierna. Andra hävdar att detta inte är fallet, då skatteskulden ändå inte faller ut, och därmed inte kommer att betalas.