Foto: Kasper Dudzik. Ljusterö 20110723. Trafikverket Färjerederiet färjeled frigående färja Ljusteröleden mellan Östanå och Ljusterö i Stockholms skärgård.

Fotograf: Kasper Dudzik/Trafikverket

Kategori: Miljö | Specialfartyg

I bräschen för fossilfria fartyg

Trafikverket vill bli föregångare i landet när det gäller drift med fossilfria drivmedel. En strategi för detta har nu överlämnats till regeringen. 

För att minska utsläppen med 70 procent till 2030, jämfört med 2010-års nivå, föreslår Trafikverket åtgärder främst riktade mot Trafikverket Färjerederiet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Klimatneutrala 2045

Den statliga sjöfarten står för 0,4 procent av utsläppen från inrikes transporter, men kan fungera som en föregångare för övrig sjöfart, enligt myndigheten. Trafikverket Färjerederiet har höga klimatambitioner och man siktar på att vägfärjorna ska bli klimatneutrala senast år 2045.

– Omställningen till fossilfria fartyg tar lång tid, bland annat för att fartyg i regel byggs för specifika ändamål och investeringsbeslut vid varje givet tillfälle får långvariga konsekvenser. Dessutom verkar sjöfarten i en internationell kontext, vilket kan påverka omställningen, säger Petter Åsman på verksamhetsområde planering i ett pressmeddelande.

Ersättas med nya

För att lösa bristen på biodrivmedel rekommenderar Trafikverket satsningar på bland annat HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och eldrift. Man förutspår också ökade kostnader för de nya drivmedlen och föreslår därför att de aktuella myndigheterna ska tillföras extra medel för att klara omställningen. I strategin föreslås åtgärder främst i samband med att fartyg ska ersättas med nya eller halvtidsmoderniseras. Men för att nå målet om 70 procents reduktion av utsläppen krävs ombyggen av relativt nya fartyg, enligt Trafikverket. 

Detaljerad handlingsplan

Målsättningen är att alla statliga fartyg ska var fossilfria år 2045, men verket betonar att förutsättningarna är osäkra. ”Strategi och åtgärder till 2045 beror på vilka åtgärder som väljs fram till år 2030”.

– Det sker en snabb utveckling inte minst när det gäller elektrifiering, men även vad gäller biodrivmedel. Det är även sannolikt att servicegrad och användandet av de statliga fartygen kommer att förändras, bland annat på grund av digitaliseringen, säger Petter Åsman.

Trafikverket föreslår att ägare till statliga fartyg får i uppdrag att göra en detaljerad handlingsplan utifrån strategin. För att förenkla omställningen framhåller Trafikverket att det även är viktigt med energieffektivisering som omfattar allt från byggande till hur fartygen körs.