Varsel vanligast inom transportsektorn

De varsel som lades av befälsfacken förra veckan är på intet sätt unika. Däremot är det ovanligt att varslen leder till att stridsåtgärder löses ut. Enligt uppgifter från Medlingsinstitutet har ingen strejk förekommit inom sjöfarten sedan 1995 då Sjöfolksförbundet löste ut en mindre strejk. Mellan 1995 och 2005 har nio varsel, inklusive de två senaste, lagts vid avtalsförhandlingar. I tillägg till detta har parterna vid ett tillfälle gått direkt till medling utan varsel.De mest ”varsel-intensiva” sektorerna är transport, och då särskilt flyg och sjöfart, följt av byggsektorn.De två varsel som nu ligger gäller strejk från 29 januari (Sjöbefälsförbundet) och från 1 februari (Sveriges Fartygsbefälsförening). Totalt berörs i detta läge 19 fartyg. Medling pågår.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.