Utbrytar-mäklare startar eget

Ett nytt skeppsmäkleri ser dagens ljus inom ett par veckor. Två av de fem mäklare som lämnade Bassøe (ägt av Pareto) startar verksamheten under namnet SeaLeague. Till hösten tillkommer två tankermäklare och en köp- och försäljningsmäklare. Basen för verksamheten är ett exklusivitetsavtal för den grekiska redaren Polys Haji-Ioannous norska flotta.