Stena Bulk och Sovcomflot skriver avsiktsförklaring om MAX-byggen

Stena Bulk och Rysslands största rederi Sovcomflot har skrivit en avsiktsförklaring om gemensam utveckling av B-MAX-tankers, där B står för Baltic. Fartygen som får ett litet djupgående och stor bredd kommer att kunna lasta 200.000–250.000 ton rysk exportolja, en ökning med 60–80 procent jämfört med de konventionella fartyg som trafikerar Östersjön i dag. Enligt rederierna kommer detta att innebära lägre transportkostnader och en ökad säkerhet eftersom antalet fartygsrörelser kan minskas. Konstruktion och provning kommer att ske under 2005 och om allt faller väl ut kan byggstart ske under andra halvåret 2006.