Kategori: Container | Fartygsaffärer

Upplagt containerfartyg satt i drift

Royal Arctic Line har åter satt in det 28 år gamla containerfartyget Arina Arctica i trafik, detta som en ersättning för det inhyrda men havererade Vega Sagittarius. Arina Arctica har legat upplagd i Ålborg och varit till försäljning men är nu alltså på väg till Grönland. Vega Sagittarius gick på grund i förra veckan under en segling till Nuuk. Huvudstaden på den stora ön. Fartyget står hårt mot en klippa, några tankar läcker men annars är hon intakt. Smit Salvage ska bärga fartyget. Arina Arctica byggdes 1984 och har isklass 1A.