Tre fartyg kolliderade – två sjömän dog

Det Belizeregistrerade lastfartyget Gold Leader, 1.466 brutto, sjönk efter en kollision med tankfartyget Ocean Phenix, 2.948 brutto och bulkfartyget Eisei Maru No. 5, 496 brutto. Olyckan inträffade i Akashisundet nära Kobe, Japan. En besättningsman från Gold Leader dog på sjukhus efter svåra skador medan den filippinske befälhavaren påträffades död dagen efter. Två besättningsmän från fartyget saknas fortfarande, övriga fem besättningsmedlemmar kunde räddas kort efter kollisionen. De andra två fartygen klarade sig och ingen ur deras besättningar skadades.