Torm säljer tankfartyg med förlust

Dampskibsselskabet Torm har sålt den isklassade produkttankern Torm Lana med en förlust på USD 15 miljoner för att skaffa kontanter. Köparen är inte offentliggjord. Försäljningen ger i alla fall Torm USD 4 miljoner in på kontot. Torm Lana byggdes av Guangzhou Shipyard International, Guangzhou, Kina, och levererades i oktober 2009. Torm Lana, 45.144 dwt, är ett av fartygen i Torms Super Ice-pool. Efter försäljningen består Torms flotta av 66 produkttankfartyg och två bulkfartyg. En produkttanker ligger också i orderboken.