Torm säljer två tankfartyg till Maersk

Dampskibsselskabet Torm A/S har sålt produkttankfartygen Torm Mette och Torm Marianne till poolpartnern Maersk Tankers A/S. De två fartygen är av LR2-typ på 110.000 dwt och båda byggdes i Dalian, Kina, 2007 respektive 2008. Försäljningen är viktig för ekonomiskt trängda Torm, försäljningen ger ett positivt kassaflöde i storleksordningen USD 20 miljoner. Försäljningen får dock ingen effekt för D/S Torms årsresultat. De två fartygen kommer att levereras i fjärde kvartalet och kommer att fortsätta segla oförändrat i LR2-poolen där både Maersk Tankers och Torm ingår. Tidigare har Torm sålt systerfartygen Torm Mary och Torm Margaret i ett sale-leaseback arrangemang.