Stena Adactum

  • Årsrapport. Stena AB ökade både intäkter och resultat under 2013 men koncernen står inför stora utmaningar och måste fortsätta att pressa kostnaderna.