Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Stabilt år för Stena

Stena AB ökade både intäkter och resultat under 2013 men koncernen står inför stora utmaningar och måste fortsätta att pressa kostnaderna.

Stena AB där bland annat Stena Line och Stena Bulk ingår ökade intäkterna från 27,4 miljarder 2012 till 30,2 miljarder 2013, rörelseresultatet landade på 3,9 miljarder (3,4 miljarder) medan EBITDA (resultat före avskrivningar och finansiella poster) skrevs till 8 miljarder, en uppgång från 7,1 miljarder.

Minska kostnaderna

”Trots en blandad världsekonomi med Europa i recession under större delen av året förbättrades våra finansiella resultat för alla affärsområden utom för Stena Drilling, där två drillingenheter genomförde sina SPS (Special Periodic Surveys) vilka orsakar såväl tid ur operation som ökade kostnader. I termer av vår interna rapportering så ökade vår totala vinst före skatt med 200 miljoner och i IFRS-termer med 400 miljoner. Mest anmärkningsvärda är de förbättrade resultaten för Stena Lines verksamhet på Irländska sjön och Nordsjön”, skriver koncernchefen Dan Sten Olsson i årsrapporten.

Enligt Dan Sten Olsson tvingar den hårda konkurrensen baserad på lågkostnadsbesättningar koncernen att fortsätta minska kostnaderna.

”Att matcha sjunkande priser med lägre kostnader sätter stor press på alla, särskilt som vi samtidigt måste upprätthålla en felfri drift för att skapa nöjda kunder. Att samtidigt hitta nya intäkter är ansträngande, men genomförbart.”

Fraktvolymer och rater måste upp

Stena Line som opererar i en mycket tuff marknad med många konkurrenter och svaga europeiska ekonomier ökade volymerna inom samtliga kategorier 2013; passagerare, bilar och gods. Framförallt den senare upplevde ett stort lyft då fraktvolymerna ökade med sju procent eller 15 procent om förvärv av nya linjer räknas in. De fem linjerna i fråga köptes av Scandlines 2012.

Rederiets EBIDTA ökade med knappt 300 miljoner. Stena Lines omsättning landade på 11,2 miljarder.

”Fraktvolymerna behöver fortsatt öka för att få upp utnyttjandegraden på flottan. Samtidigt måste också fraktraterna återspegla de höjda bränsleutgifter som blir resultatet av nya miljöregler i de så ­kallade SECA-områdena”, skriver Stena Lines vd Carl-Johan Hagman i årsrapporten.

Stor flotta

Antalet fartyg i koncernen, inklusive ägda och chartrade, uppgick vid årskiftet 2013/2014 till 137, en ökning med 20 fartyg. Både Stena Line och Stena Bulk investerade i nya fartyg, och Stena Bulk fördjupade samarbetet med Stena Weco.

Av rederiets cirka 100 kontrollerade fartyg, är runt hälften sysselsatta i Stena Weco-systemet. Under året investerade Stena Weco tillsammans med samarbetspartner i sex kemtankfartyg för USD 100 miljoner. Tidigare under året tog också Stena Bulk leverans av två suezmaxfartyg.

Många bolag

I Stena AB ingår: Stena Line, Stena Bulk, Stena Drilling, Stena RoRo, Northern Marine Management, Stena Teknik, Stena Fastigheter, Stena Adactum och Stena Finans.