Finneco I

  • Leverans. Finnlines har tagit leverans av Finneco I, det första av tre nya hybridrorofartyg som är en del av rederiets nybyggnadsprogram på 500 miljoner euro.