Arlington Tankers

  • Lämnar skutan. Hans Norén, 56 år, lämnar Concordia Maritime efter 18 år på det Göteborgsbaserade rederiet. Om han får välja själv blir det fortsatt arbete inom shipping.