Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Container | Ekonomi | Folk/företag

”Nu måste det hända saker”

”Svensk sjöfart är den ultimata affärsverksamheten, bara reglerna är rättvisa och långsiktiga.” Det säger Anders Boman, ordförande för Sveriges Redareförening. 

Redarföreningens Anders Boman var tydlig när han talade på Stockholms Sjöfartsdag 2014: 

– Svensk sjöfart är inte en underavdelning till den så kallade basindustrin, vi är själva en basindustri. 

Underutnyttjad transportgren

Han har just efterträtt Jessica Rosencrantz (M) i talarstolen under Stockholms Sjöfartsdag på Sjöhistoriska museet i Stockholm och påståendet är i viss mån riktat till henne.

Trots det har Jessica Rosencrantz profilerat sig som en vän av sjöfart – i sitt anförande lyfte hon fram att sjöfarten har mycket kapacitet att erbjuda basindustrin när det gäller transporter.
– Sjöfarten är den enda transportgrenen som är underutnyttjad. Vi ska använda sjöfarten, säger hon.
Ingen konflikt här alltså, utan bara en skillnad i val av ord.

Ingen nirvana

Anders Boman är positiv till bland annat den handlingsplan som den förra regeringen åstadkom i slutet av mandatperioden.
– Men det är inte precis nirvana, nu måste det hända saker och handlingsplanen leda till något. Vi hoppas att den nya regeringen med Anna Johansson och hennes kompisar kommer att fortsätta det arbetet, säger han.
Han tillägger att svensk rederinäring inte har några problem med tuffa regler så länge de är lika för alla.
– Vi vill inte ha några specialregler eller bidrag, vi vill bara ha lika regler för alla.

Industrin får betala

Svaveldirektivet anser han är just en sådan särregel som sjöfarten inte vill ha.
– Det slår snett. Men egentligen är svavelreglerna inte en fråga för oss utan för basindustrin, för det är den som kommer att få betala för det dyrare bränslet, konstaterar Anders Boman.
Han avslutar med att efterlysa rättvisa konkurrensregler och långsiktiga beslut från politikerna.
– Vi bygger fartyg som lever i 30 år, då måste de regler vi har att utgå från också gälla under lång tid. Sjöfart är ju den ultimata, globala businessen.