Svårt att sälja Baltic Kristina

Efter ytterligare ett misslyckat försök att sälja Baltic Kristina på auktion har Rigas hamnstyrelse enligt nyhetsbyrån BNS beslutat att ordna en ny auktion där utropspriset ligger i nivå med skrotvärdet. Hamnstyrelsen har också övervägt att överlåta färjan till sjöfartsskolan i Liepaja som skolfartyg. Idén förkastades på grund av att styrelsen hyser tvivel om skolans möjligheter att klara av kostnaderna för ett skolfartyg som detta.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.