Besättningen på ”Baltic Kristina” kämpar för att få ut sina löner

Närmare 80 ombordanställda på Riga Sea Lines färja ”Baltic Kristina” har under veckoslutet vägrat att lämna färjan och hotat med hungerstrejk om de inte får ut sina innestående löner. Enligt nyhetsbyrån BNS har en del av besättningen inte fått någon lön sedan mitten av september, då en domstol spärrade rederiets bankkonto. Ledningen har beordrat alla ombordanställda att lämna färjan, med undantag för dem som behövs för att sköta de viktigaste funktionerna ombord.Riga Sea Line förbereder sig för att gå till domstol med krav mot Riga Passenger Terminal, som inte beviljat ”Baltic Kristina” tillstånd att lämna Riga hamn.