STX Europe räknar med tillväxt inom ombyggnadssektorn

Vesa Marttinen, som leder enheten Lifecycle Services inom STX Europe, räknar med att efterfrågan på fartygsombyggnader kommer att öka märkbart under de närmaste åren på grund av nya regler och behovet av att modernisera existerande fartyg. – Behovet av att förlänga livslängden på fartyg kommer att öka när de fartyg som byggts under de senaste decennierna kräver moderniseringar. Miljöfrågor kommer att vara en viktig faktor liksom även behovet av att reducera driftskostnader, fastslår vice vd Marttinen.STX Europe har nyligen avtalat med Carnival Cruise Lines om en ombyggnad av kryssningsfartyget Sensation, som får 98 nya hyttbalkonger och nytt rörsystem för grå- och svartvatten. Arbetet utförs på Grand Bahama Shipyard under januari och februari 2009.Med Neste Shipping har STX Europe avtalat om att bygga om bostadsavdelningarna på produkttankfartygen Palva och Stena Poseidon. Ombyggnaden sker medan fartygen är i trafik.