Stark högsäsong ökar förväntningarna på Stena Lines resultat

Årets åtta första månader har varit goda för Stena Line. Borträknat effekten av att HSS-färjan Stena Discovery tagits ur trafik har passagerarantalet ökat med fyra procent och antalet bilar med fem procent. Frakten ökade med fem procent. Totalt skeppades 11,4 miljoner passagerare, 2,2 miljoner bilar och 1,2 miljoner fraktenheter i Stena Lines linjenät i Skandinavien, på Nordsjön och på Irländska Sjön. Enligt Gunnar Blomdahl, vd för Stena Line, innebär utvecklingen hittills i år att man tror att man når eller till och med överträffar målet på ett operativt resultat på 380 miljoner kronor för helåret.