Star Shipping kan komma att delas

Det 45 år gamla samarbetet mellan familjerna Grieg och Westfal-Larsen i rederiet Star Shipping kan snart vara till ända. Relationerna har försämrats under åren och ett skiljedomsförfarande har inletts. Före påsk fick Johan Fr. Odfjell lämna ordförandeskapet i Star Shipping. Han ersattes av Bernt Jacob Pettersen som är Westfal-Larsens man. Kärnan i konflikten är olika uppfattningar om hur verksamheten skall drivas. På ena sidan står systrarna Elizabeth och Camilla Grieg och på den andra bröderna Hans-Petter och Rolf Westfal-Larsen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.