Star Shipping delas i två

De två ägarna av Star Shipping i Bergen, Westfal-Larsens Masterbulk och Grieg-gruppen har nu beslutat att gå skilda vägar och dela upp företaget i två nya bolag. Beslutet kommer i en stark marknad och efter flera års meningsskiljaktigheter om den framtida strategin för Star Shipping som driver en flotta på 40 open hatch-fartyg, huvudsakligen verksamma inom transporter av skogsprodukter, samt ett 20-tal konventionella bulkfartyg av handymaxstorlek.Masterbulk tar över Star Shippings huvudkontor i Bergen och driver sin del under namnet Westfal-Larsen Shipping. Grieg behåller namnet Star Shipping, dess logga och flagga.Open hatch-flottan delas upp mellan bolagen geografiskt efter de etablerade seglingsrutterna och Grieg tar över den konventionella bulk-flottan.