Södertälje Hamn är en av hamnarna som berörs.

Fotograf: Södertälje Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Södertälje får EU-stöd för sjöfartssatsning

Södertälje kommun och Södertälje Hamn har beviljats 11 miljoner kronor i EU-bidrag för att utreda möjligheterna att flytta fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.
Vid årsskiftet gjorde Södertälje kommun och Södertälje Hamn en gemensam ansökan till EU-fonden CEF (Connecting Europe Facility), fonden för ett sammanlänkat Europa. Ansökan avser en förstudie om infrastrukturförbättringar som planeras av aktörerna. Den ska även visa hur aktörerna kan samspela bättre och tillsammans utveckla hållbara godstransportlösningar.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]nnecting Europe Facility), fonden för ett sammanlänkat Europa. Ansökan avser en förstudie om infrastrukturförbättringar som planeras av aktörerna. Den ska även visa hur aktörerna kan samspela bättre och tillsammans utveckla hållbara godstransportlösningar.

Enligt ett pressmeddelande under onsdagen är ambitionen att Södertälje ska bli ett av Europas ledande exempel på hållbar godslogistik.

Nu har EU beviljat bidraget på 11 miljoner kronor. Södertälje är det enda projekt i Sverige som blev beviljat EU-bidraget.

– Södertälje är helt rätt stad för en sådan här satsning. Vi är den enda staden i stor-Stockholm, faktiskt i hela östra Mellansverige, som har en hamn med järnväg och motorväg kopplat till verksamhetsområde och kombiterminal, säger Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

Under de närmaste åren planeras delprojekt hos flera aktörer i kommunen i syfte att förbättra infrastrukturen, stärka Södertäljes attraktivitet och möta framtidens krav på mer hållbara godstransporter.

– Att transportera gods sjövägen är ett hållbart alternativ, samtidigt som vi måste utveckla en infrastruktur för att möta framtida kundbehov. Den här satsningen säkerställer hamnens position som regionens godsnav även framöver, säger Måns Frostell, VD, Södertälje hamn.

Förstudien ska enligt pressmeddelandet främst visa på möjligheter och kostnader för att förstärka kajens kapacitet för att ta emot mer gods, ansluta fartyg till ström på land och bygga en ny elektrifierad järnväg. Den ska även studera förutsättningarna för en utveckling av kombiterminalen. I ett andra steg handlar det bland annat om att titta på laddstationer för nationell godstrafik på E4 vid Södertälje Syd och bygga Tvetalänken.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]