Fotograf: Clemensfranz / Wikimedia

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Tank

Södertälje kritiskt mot Mälarprojektet

Projektet ”Mälarprojektet”, som syftar till att öka tillgängligheten till Mälarens hamnar, är just inne i en intensiv samrådsprocess. Skarpast kritik får projektet av Södertälje kommun.   

”Mälarprojektet” har som mål att ”öka tillgängligheten till Mälarens hamnar, förbättra sjösäkerheten och minska transporters miljöpåverkan”. Bland annat vill Sjöfartsverket fördjupa och bredda de allmänna sjöfartsfarlederna till Västerås och Köping – däribland Södertälje kanal och sluss. 

”Liten nytta”

Och det är just från Södertälje kommun som projektet får skarpast kritik. I sitt yttrande över Sjöfartsverkets underlag skriver kommunens tjänstemän att ”Mälarprojektet är ett projekt som inte är efterfrågat av Södertälje kommun. Projektet har en mycket stor inverkan på Södertälje stadskärna, samtidigt som det skapar en liten nytta för kommunen.”. 

Tjänstemännen skriver att de oroas över att projektet kommer att medföra mycket höga bullernivåer och starka vibrationer, ge en försämrad luft- och vattenkvalitet och få konsekvenser för befintliga byggnader och kommande exploateringar. 

Man menar också att åtgärderna genom Södertälje kanal och ombyggnaden av Södertälje sluss kräver kompletterande följdinvesteringar i form av exempelvis ombyggnad av anslutande vägar över slussen – investeringar som man anser det vara statens uppgift att finansiera. 

Sammanfattningsvis menar Södertälje kommun att ”projektet kommer att få förödande konsekvenser för ett labilt Södertälje och kommer att stoppa vårt pågående arbete med att bibehålla boende, företag och besökare i vår stad och kommun”.  

Upprustningar planeras

Sjöfartsverket menar å sin sida att de är medvetna om att ”det är ett omfattande arbete att bygga ut slussen och öka utrymmet i kanalen” och skriver att ”Sjöfartsverket och Södertälje kommun har genomfört ett antal möten för att kunna hitta praktiska lösningar som ger Södertälje ett mervärde. Bland annat kommer projektet att rusta upp promenadvägarna utmed kanalen, anlägga broar till Kanalholmen och förbättra gångöverfarten vid slussen”.

Man skriver också att ”lösningar är på väg” när det gäller Hjulstabron och Kvicksundsbron, vilka anförs som trånga passager i projektet, och att man i samarbetet mellan Sjöfartsverket och Trafikverket har diskuterat vissa investeringar som skulle kunna förbättra nämnda broar. 

Dessutom skriver Sjöfartsverket att det ännu inte finns någon bullerutredning färdig, men att det ”inom projektet planeras för att använda metoder som minimerar buller”. 

Byggstart tidigast 2014

Övriga samrådsinstanser är inte lika kritiska till projektet. I Västerås ville flera fastighetsägare veta mera om hur muddringen kommer att påverka dem, medan de flesta frågorna i Köping handlade om hantering av muddermassor. 

Projektet ”Mälarprojektet” finansieras av regeringen ihop med Sjöfartsverket, Västerås stad, Köpings kommun, Västmanlands län samt Mälarenergi. Under april månad har samråd genomförts i Västerås, Södertälje, Stockholm och Köping.

Arbetet pågår för fullt med att förbereda en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Sjöfartsverket planerar att kunna starta bygget i Södertälje och av övriga delar av projektet tidigast någon gång under 2014. Genomförandet beräknas sedan ta cirka tre år. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Hmm, så det som är bra för Mälarregionen, miljön och mänskligheten vill egoistiska Södertälje hindra! Vad vackert… Samtidigt vill Södertälje att vi skattebetalare i andra kommuner skall skicka mer pengar till dem eftersom deras socialbidrag och andra utgifter för invandringen håller på att få kommunekonomin att rasa samman.
  Södertälje har självt tagit på sig rollen att bli ett nytt ”Bagdad”. Då får de lösa sina problem själva. För övrigt är det intressant att medborgarna i Nykvarn insåg vart det barkade hän och begärde separation från Södertälje. Arbetslösheten och socialbidragen ökar i Södertälje medans det går åt andra hållet i Nykvarn. Det nya Sverige blir säkert bra…

 • också anonym

  Mälarhamnarna behöver väl inte muddras alls. Vattendjupet räcker mer än väl till för såväl Västerås som Köpings behov. Det finns gott om större hamnar på andra håll, Norrköping, Gävle, Södertälje m fl.

  • Grodhavet

   Ska man ta in större fartyg så behövs muddring i både Västerås och Köping hamn.
   Köping och Västerås menar att deras framtida handel kräver möjligheter att transportera större volymer. Visst kan man köra godset på lastbil istället.
   Men vi försöker ju komma bort från detta. I vilket fall så behöver slussen moderniseras, den börjar falla för ålderstrecket. Så ska något göras åt kanalen, så ska det ske nu, tillsammans med slussen.

 • Grodhavet

  ”….och kommer att stoppa vårt pågående arbete med att bibehålla boende, företag och besökare i vår stad och kommun”. Det är rent skit snack !

  Södertäljes problem att attrahera företag och besökare ligger på ett helt annat plan, det har inte med kanalen att göra. Vad det gäller boende brukar kommunen klaga på bostadsbrist, och att man inte mäktar med att ta mot alla invandrare som vill bosätta sig i södertälje.

  Att utöka kanalen, görs inte för Södertälje. Det görs för utvecklingen av övriga mälardalen.
  Ibland måste man bita ihop och ta en smäll för teamet. Även om det innebär lite buller i ett par års tid.

 • Rolf B Bertilson

  Södertälje kommun behöver ju inte ta del med en enda krona så länge de accepterar att en ny slussbro placeras i södra ändan av slussen och där den nu finns. Man kan i stället dra nytta av detta och fortsätta med en egen bro över infarten till Inre Maren vilket på ett omfattande sätt skulle förbättra trafikmiljön i hela centrum. En del verksamheter längs kanalen oroar sig över buller från spontning. Men, spontingsarbetet är så omfattande att man lätt kan välja period på året att sponta där sommarverksamhet pågår. I övrigt kommer en utbyggnad att förbättra ett önskemål sedan länge nämnligen att kunna vandra från norr till söder på båda sidor av kanalen.
  Dessutom kommer en utbyggnad och spontning att på mycket lång sikt säkerhetsställa kravet på möjligheten av ökad tappning från Mälaren. En sådan ökad tappning som efterfrågas i den klimatutredning som genomfördes för att antal år sedan. Risken för ras försvinner för översiktlig tid.
  Det finns troligen lika många tjänstemän i kommunen som ser stora fördelar med en ubyggnad som de som nu av subjektiva skäl för fram onödiga orostankar. Det är nog ingen som kommer att flytta från Södertälje beroende på en byggnadsperiod. Tvärtom kommer fler att flytta hit tack vare fortsatt sjöfart genom staden.

 • Hansi O

  Otroligt att en stad år 2013 uttalar sig så egoistiskt och miljökorkat!
  Sjövägen ÄR miljövägen och det tjänar även Södertäljeborna på, i alla fall deras barn.
  Det är inte länge sen Metall i staden uttalade sig mot en öppningsbar motorvägsbro, med hänvisning till att medlemmarna inte skulle riskera köer på väg till jobbet…
  Gissa vad de tillverkar – jo lastbilar.

 • Anonymous

  Hellre en båt in i Mälaren än hundra lastbilar på vägarna. Självklart ska sjövägen moderniseras. Södertälje kommer att vinna på det både under byggtid och på lång sikt där det ligger strategiskt placerat för väg-, sjö- och järnvägstrafik. Södertäljes kritiska inställning är svår att förstå.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.