I samband med Mälarprojektet ska bland annat Södertälje kanal muddras och slussen byggas om.

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Södertälje kanal rustas upp

Sjöfartsverket och Södertälje kommun har nu enats om villkoren för det så kallade Mälarprojektet. Uppgörelsen innebär att Södertälje kanal breddas och att slussen byggs om. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] att slussen byggs om. 

I överenskommelsen ingår att Sjöfartsverket bygger tre nya broar utefter kanalen och bekostar nya gång- och cykelvägar på båda sidor om kanalen. Dessutom avyttrar Sjöfartsverket mark till Södertälje kommun på Slussholmen och Lotsudden där en aktivitetspark nu planeras. 

”Känns bra”

Avtalet innebär att Södertälje får både gehör och kompensation för sin tidigare kritik mot Mälarprojektet. Under samrådsprocessen har man bland annat hävdat att projektet har begränsad nytta för kommunen, och att man dessutom riskerar att få stå för följdinvesteringar i form av exempelvis ombyggda anslutningsvägar över slussen.  

– Projektet har aldrig efterfrågats av Södertälje, utan varit en statlig angelägenhet. Därför känns det bra att vi i dag har kommit fram till en uppgörelse som verkligen gynnar Södertälje kommun och utvecklingen av stadskärnan, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande.

Förbättrade farleder 

För Sjöfartsverkets del innebär uppgörelsen att det nu blir möjligt att äntligen förbättra farlederna i Mälaren in till Västerås och Köping. 

Genom att slussen byggs om och kanalen breddas kommer fartygen att få större manöverutrymme och ökade säkerhetsmarginaler samtidigt som det blir omöjligt att gå på grund i kanalen. Arbetena kommer ske under vattenytan så att kanalen blir lika bred i botten som vid ytan. 

Dessutom kommer broarna att få ett bättre skydd med nya och kraftigare ledverk så att ett fartyg som skulle få roderproblem kan stoppas innan det når något brofäste.

Enligt Sjöfartsverket innebär den nya slussen också att kanalen säkras för klimatförändringar då den anpassas till en förväntad havsnivåökning.

Risk för buller  

Sjöfartsverket medger att uppgraderingen av kanalen och slussen är omfattande arbeten som kommer att medföra buller och periodvis innebära olägenheter för boende i närområdet. 

– För att förbättra farlederna i Mälaren så att man kan öka sjösäkerheten och ta emot moderna och större fartyg måste vi göra omfattande arbeten i Södertälje. Vi har haft dialog med samtliga berörda aktörer och kommer att försöka genomföra arbetena så att de stör så lite som möjligt, säger Tage Edvardsson, projektchef vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.  

En förutsättning för att arbetena i Södertälje ska kunna påbörjas är den miljödom som beräknas bli klar under nästa år. En ansökan med miljö- och konsekvensbeskrivning ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen i januari 2014.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]