Fotograf: Statens haverikommision

Kategori: Haveri

Skrovskadorna orsakade av bottenkontakt

Sannolikt uppstod skrovskadorna på Estonias styrbordssida när fartyget träffade havsbotten. Det enligt en rapport som den estniska haverikommissionen (OJK) presenterade på torsdagen.

Tallinns tekniska universitet har undersökt de skrovskador på styrbordssidan av vraket efter Estonia som uppmärksammades i en dokumentär 2020.

– Fokus för studien som har beställts av OJK var att modellera och simulera M/V Estonias bottenkontakt och att göra en bedömning av de strukturella deformationer som orsakas av bottenkontakten. Syftet var att med hjälp av beräkningar ta reda på vad som händer med skrovet och dess struktur när fartyget träffar havsbotten, säger Tauri Roosipuu, expert och projektledare på OJK, i ett pressmeddelande.

Modellering av fartyg och sjöbotten

En digital tvilling av Estonia och vrakets omgivande sjöbotten togs fram i studien.

– Eftersom havsbotten runt vraket har mycket varierande egenskaper, från mycket mjuka sediment till icke-deformerbara bergarter, beaktades relevanta markparametrar när havsbottenmodellen skapades, säger professor Kristjan Tabri på Tallinns tekniska universitet, huvudförfattare till studiens rapport.

Dessutom utvecklades en beräkningsmodell med syfte att utvärdera fartygets nedstigningshastighet mot havsbotten.

Troligt scenario

Enligt professor Kristjan Tabri har de i studien kommit mycket nära det verkliga utfallet av sjunkförloppet. Skadorna i simuleringarna stämmer i stora drag med de skador som har hittats på vraket. De kan därför med ganska stor säkerhet säga att skrovskadorna uppstod vid kontakt med havsbotten.

Studiens huvudsakliga slutsatser:

  • Fartyget får enligt beräkningarna i studien omfattande skador av bottenkontakten, även när det sjunker på ett nästan statiskt sätt.
  • Fartygets mitt ligger på utskjutande hård berggrund, medan fartygets för och akter ligger på mjukare lera.
  • Strukturella skador orsakas både av den mjuka havsbotten och av den hårda berggrunden.
  • De mest betydande strukturella skadorna uppstår i aktern och midskepps.
  • Placeringen av den beräknade skadan på skrovsidan överensstämmer väl med platsen för den rapporterade skadan på vrakets skrovsida.
  • Den rapporterade skadan har bildats på kanten av den omfattande skadan som ligger under vraket (ovanför fenderlinjen).
  • De numeriska simuleringarna föreslår ett mycket troligt scenario av skador på skrovsidan som uppstår till följd av kontakten mellan fartyget och havsbotten.

Hela rapporten finns på OJK:s hemsida