Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö

Längre sjötransporter minskar utsläppen

Om allt gods som körs genom Skåne transporteras till sjöss kan koldioxidutsläppen av tunga transporter i Sverige minska med fyra till elva procent. Det visar en studie av Region Skåne och Göteborgs universitet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] Göteborgs universitet.

Studien Förlängda sjöben: när- och kustsjöfartens potential pekar på att det enklaste tillvägagångssättet för en överflyttning av gods till sjöss i södra Sverige hade varit att lägga om trafik till de längre färjelinjerna Göteborg–Kiel och Nynäshamn–Gdansk.

Nya linjer

Rapporten föreslår att de befintliga linjerna kunde kompletteras med en roro-avgång enbart för gods som transporteras utan att chauffören är med ombord. Dessutom kan nya roro- och färjelinjer öppnas till hamnar på Östersjöns sydkust och till hamnar på kusten mellan södra Sverige och Göteborg respektive Nynäshamn.

Studien rekommenderar även att närsjöfartssystemen för skogsindustrin kan användas mer. Vidare kan nya slingor med stopp i flera hamnar längs väst- och ostkusten öka sjöfartens andel av transportsträckan eller så kan en skånsk hamn utgöra ett nav där godset lastas om till kustsjöfart, fastslår rapporten.

Miljövinster

Studiens analys kring minskade koldioxidutsläpp bygger på de beräkningar Trafikanalys gjorde i sin rapport om ekobonusen 2017: Eco-bonus för sjöfart – slutredovisning. Trafikanalys gjorde då bedömningen att koldioxidutsläpp halveras för varje överflyttad transportkilometer med dagens teknologi och driftsfilosofi.

I sin tur hade det inneburit att en överflyttning av gods från väg till sjö, minskat koldioxidutsläppen från tunga transporter på land i Sverige, med fyra till elva procent. Det här scenariot gäller ifall allt gods som körs genom Skåne istället transporteras sjövägen till en hamn nära godsets avsändning- eller mottagningsort.

Intervjuer

Studien bygger på enkäter med transportköpare och djupintervjuer med nio hamnar, tre rederier och en varuägare. Man har även använt en tidigare intervjustudie med chaufförer från skånska hamnar, litteratur och tidigare studier.

Studien kommer fram till att för sjöfartens del finns det inga tekniska eller fysiska hinder för att genomföra en överflyttning av gods. Enligt rederierna som intervjuas i studien finns tillräckligt med fartyg. Hamnarna uppger att de har kapacitet för fler fartyg och kan hantera omlastning mellan trafikslag.

Ekonomiska hinder

Däremot ser man ett möjligt ekonomiskt hinder, i kvalitativa faktorer såsom kostnad och frekvens.

En stor andel av transporterna avser destinationer inom ett dygns avstånd med väg. Där måste sjöfarten kunna konkurrera med lastbilens flexibilitet och låga pris.

Stimulerande åtgärder

Samtidigt som studien betonar att konkurrenslagstiftningen ska respekteras menar den att det finns åtgärder som kan stimulera en förändring. Därför föreslår studien reducerade farleds-, hamn och lotsavgifter samt en skarpare beskattning av koldioxidutsläpp.

Det hela förutsätter även en fortsatt ökning av transporter av lösa lastbärare och att transportköpare ser över och analyserar sina faktiska tidskrav och hur deras logistikstruktur kan anpassas till närsjöfart.

Trafikverket

Studien har finansierats av Region Skåne och Trafikverket genom Triple F, en innovationssatsning som verkar för fossilfria godstransporter. Den har genomförts av Göteborgs universitet och Region Skåne.

Förlängda sjöben: när- och kustsjöfartens potential finns att läsa i sin helhet här.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]