Fotograf: Pieere Adolfsson

Kategori: Folk/företag

Skandiahamnen till APM

Mærsk tar över driften av containerterminalen i Göteborg, företaget lovar satsningar på 800 miljoner.

hamn Nu är privatiseringen av driften av Göteborgs Hamn i mål, då A.P. Møller-Mærsk-ägda APM Terminals tar över Skandia Container Terminal för de kommande 25 åren. Bilterminalen och roro-terminalen har redan gått till privata aktörer.

Totalt 13 anbud kom in för driften av containerterminalen. Enligt Lars–Åke
Skager, vice ordförande Göteborgs Hamn, var många av de stora globala aktörerna med och budade.

 – Varför APM? Det är viktigt med någon som brinner för Göteborgs Hamn och ser att det är den viktigaste hamnen i Skandinavien – och att den ska fortsätta växa. APM vill investera i hamnen och utveckla den för framtiden. I APM får vi också en stark och internationell partner med bred erfarenhet från alla kontinenter, dessutom får vi nu tillgång till de riktigt stora rederierna.

För APM Terminals innebär kontraktet en betydande positionering, Göteborgs Hamn är den största hamnen i Norden.

– Den här terminalen erbjuder en intressant möjlighet och passar bra in i vår globala portfolio. Sverige är en intressant marknad med stark ekonomi, vital exportsektor och en stark konsumtion som bidrar till import. Sverige erbjuder också en företagsvänlig miljö, säger
Martin Poulsen, vd för APM Terminals Europe, och fortsätter:

– Det geografiska läget är oslagbart och hamnen har bra inlandsförbindelser. Det är en fantastisk anläggning med god infrastruktur och med stort djupgående vilket är avgörande för att de stora fartygen ska kunna komma in. Och rederierna beställer allt större fartyg.

APM Terminals som siktar på att ta över driften det första kvartalet 2012
kommer att investera 800 miljoner de kommande fem åren på bland annat tre nya super post-panamaxkranar, en utbyggnad av bangården och tio nya truckar av straddle carrier-typ. Satsningen är ett led i att öka containervolymerna till hamnen, även om Martin Poulsen är
ovillig att prata konkreta siffror.

– Vi ser en stor potential i hamnen, med vår expertis kan vi öka tillväxten. Vi är en stark kommersiell aktör som servar 60 olika rederier idag. Genom det har vi tillgång till alla beslutsfattare inom de stora rederierna. Det tar vi till Göteborg.

Ledningen för hamnen betonar att man noga beaktat det faktum att APM Terminals ägs av ett av världens största rederier. 

– Under processen har vi övertygats om APM Terminals oberoende, och att de inte bara är knutna till ett rederi. APM har alla de stora containerrederierna som kunder, säger Lars–Åke Skager.

Martin Poulsen är uppenbarligen van att få frågor om relationen till bolagets ägare.

– Vi verkar som ett självständigt bolag. Maersk Line står bara för 50 procent av vår omsättning, och den siffran sjunker stadigt. Det är viktigt för oss att demonstrera för marknaden att vi verkligen är
ett oberoende bolag. 

APM Terminals driver containerterminalen i en annan Kattegatthamn, Århus Hamn. Men Martin Poulsen avfärdar alla farhågor om att hamnarna ska profitera på varandra – den enes bröd den andres död.

– Nej, jag tror inte det blir någon intern konkurrens med Århus. De servar en annan marknad, den danska, medan Göteborg servar den svenska marknaden. Det är inga större transshipmentvolymer i någon av hamnarna. De drivs oberoende av varandra, på sikt kommer de kanske att komplettera varandra om vi får in fler direktanlöp till Östersjön.