Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Hamn/Logistik

Flera stämningar i AD mot APM Terminals

Hamnarbetarförbundet stämmer APM Terminals i Göteborg bland annat för brott mot det avtal som i mars satte punkt för den utdragna hamnkonflikten.

Hamnarbetarförbundet har under juli månad lämnat in tre stämningsansökningar mot APM Terminals till Arbetsdomstolen. I ett av fallen begär förbundet i första hand 300.000 kronor i skadestånd från APM Terminals för brott mot hamn- och stuveriavtalet, i andra hand 100.000 kronor i skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen.

Schemaförändringar

Bakgrunden i fallet är förändringar i schemat för skiftarbete som infördes i containerterminalen i Göteborg i maj och som APM Terminals har förhandlat endast med Transportarbetarförbundet. Majoriteten av de anställda som berörs av förändringarna är medlemmar i Hamnarbetarförbundet och enligt förbundet borde schemaförändringarna därmed ha förhandlats lokalt även med Hamnarbetarförbundet.

– Så som vi ser det, har du två avtal så måste du följa det andra avtalet också, säger Peter Annerback, ordförande i Hamnfyran, till Göteborgs-Posten.

Förhandlade inte med huvudskyddsombudet

De två andra stämningsansökningarna rör Hamnarbetareförbundets huvudskyddsombud i Göteborgs hamn och handlar båda om att APM Terminals inte har gett huvudskyddsombudet information eller möjlighet att förhandla om viktiga förändringar i arbetsförhållanden för anställda i hamnen som är medlemmar i Hamnarbetareförbundet.

I dessa två fall kräver Hamnarbetarförbundet att APM Terminals betalar skadestånd på 150.000 respektive 100.000 kronor.

Skillnader i tolkning

Det kollektivavtal som partnerna undertecknade i våras innebär att APM Terminals har kollektivavtal med Transportarbetarförbundet i första hand och Hamnarbetarförbundet i andra hand. Efter att konflikten avblåstes i mars har båda fackförbunden gjort uttalanden som tyder på skillnader i förbundens tolkning av vad avtalet innebär för de lokala förhandlingarna.