Sjöbefälsförbundet kräver statligt stöd för inrikestrafik

Sjöbefälsförbundet skriver till infrastrukturminister Åsa Torstensson och kräver att regeringen ändrar möjligheterna för svenska rederier att få statligt stöd för inrikestrafik.– Det bör inte vara så svårt. Så vitt jag förstår är det ingen lag som behöver ändras. Det behövs bara en förordning, så det skulle kunna gå på en vecka, säger Christer Themnér på Sjöbefälsförbundet.Anledningen till fackförbundets oro är den pågående upphandlingen för Gotlandstrafiken där svenska rederier inte har möjlighet att få statligt stöd eftersom det rör sig om inrikestrafik. Utländska rederier som lämnar anbud har däremot ett annat läge.– De kan utnyttja sina nationella subsidier.Konkurrensfördelen de utländska rederierna får rör sig om cirka 50 miljoner kronor i en trafik som omsätter omkring 600 miljoner. Destination Gotlands vd Sten-Crister Forsberg, som i dag driver trafiken på Gotland, har pratat om att flagga sina fartyg med dansk flagga för att kunna klara konkurrensen bättre.– Man ska inte behöva gå den omvägen. Jag ser helst en svenska flagga, säger Christer Themnér.