Siljas LoI med Aker Finnyards gäller fortfarande

Siljas ”letter of intent” med Aker Finnyards gällande två ro-pax-färjor är fortfarande i kraft. Tuomas Nylund vid Silja säger dock att Tallinks beställning från samma varv kan innebära diskussioner med varvet om ändringar i leveranstiderna.Nylund dementerar dock uppgifter om att man skulle ha beslutat att lägga ned trafiken med bil- och passagerarfärjor på linjen Åbo–Mariehamn–Stockholm och enbart fortsätta med ro-pax-färjor.– De nya ro-pax-färjor som vi planerar för Åbolinjen blir betydligt större än SeaWind Lines nuvarande fartyg både beträffande last- och passagerarkapacitet och kommer att ersätta SeaWind Lines nuvarande ro-pax-färjor. Något beslut om vad som skall hända med ”Silja Europa” och ”Silja Festival” finns inte, betonar han.