Sex sjömän omkom i Nordatlanten

Sex av elva sjömän på Isle of Man-flaggade ”Jøkulfell” omkom när fartyget kapsejsade och sjönk sent måndag kväll. Orsaken är ännu inte klarlagd. Fartyget var på resa från Liepaja till Island med 1.928 ton stålrör samt containrar. ”Jøkulfell” var tidsbefraktad av isländska Samskip från danska Difko Nord K/S och med management av Tesma Estonia. Besättningen bestod av åtta estländare och tre ryska medborgare, samtliga bosatta i Estland. Två timmar efter nödsignalen anlände en helikopter från det danska bevakningsfartyget ”Vædderen” till platsen och kunde rädda fem sjömän, fyra ester och en ryss. Man bärgade också fyra kroppar. Då flöt fartyget fortfarande, men eftersom det inte syntes till när sökandet efter de två saknade besättningsmännen inleddes antas det ha sjunkit. ”Jøkulfell” byggdes 1989 av Ørskov Staalskibsværft i Frederikshavn som ”Nordland Saga”. Fartyget var ett kombinerat kyl- och containerfartyg med tre kraftiga däckskranar. Det såldes till Difko Nord i slutet av 2003.