Norska Kystverket planerar AIS-center för Nordatlanten

EU:s sjösäkerhetsorganisation EMSA ska i samarbete med Kystverket i Norge etablera ett samarbete om utbyte av fartygsinformation för Nordatlanten och Barents Hav. Koordineringen av det regionala samarbetet ska ske via norska Senter for los og VTS. – Kystverket kommer nu att etablera ett North Atlantic Information Management Centre. Vi har redan kommit långt i planläggningen, säger Jon Leon Ervik, avdelningschef vid Senter for los og VTS.Kystverket vill nu utbyta AIS-information med Storbritannien, Irland, Danmark, Grönland, Island och Färöarna. EMSA och Kystverket försöker också övertala Kanada att hoppa på projektet.