Sevmash överklagar dom

Det ryska statsägda varvet Sevmash överklagar den senaste domen i tvisten mot Odfjell. Den 10 december dömde en domstol i ryska Arkhangelsk till Odfjells fördel mot Sevmash, och godkände därmed beslutet från skiljedomstolen i Stockholm. I slutet på december 2009 dömde skiljedomstolen Sevmash till att betala USD 43 miljoner i skadestånd till norska Odfjell. Sevmash har fortfarande inte betalat och Odfjell tog därför fallet till rysk domstol.Under 2008 kancellerade Odfjell hela tolv 45.000 dwt kem- och produkttankers på grund av kraftiga förseningar i byggnadsprocessen. Fartygen beställdes 2004. Inklusive räntor och rättegångskostnader ska nu Sevmash betala USD 47 miljoner.