Viking Line överklagar dom

Viking Line överklagar länsrättens dom som gav svenska Sjöfartsinspektionen lagstöd för beslutet att kräva att rederiet ska ha den högsta skyddsstandarden enligt SOLAS på färjorna Mariella, Isabella och Amorella när det gäller de vattentäta dörrarna.– Detta är en principiellt viktig fråga. Vi har certifikat från finska Sjöfartsinspektionen när det gäller de vattentäta dörrarna som grundar sig på SOLAS. Sen kommer svenska Sjöfartsinspektionen och hävdar att vi inte uppfyller Sveriges tolkning av SOLAS. Detta är en ohållbar situation, vi måste ha en gemensam internationell lagstiftning som gäller lika för alla. Vi behöver veta vad som gäller, säger Viking Lines tekniske direktör Tony Öhman, till SST.Viking Line har nu utrustat de vattentäta dörrarna med isolering i den högsta skyddsklassen på Isabella och Amorella, den tredje färjan Mariella står på tur. Länsrätten påpekade i sin dom att el-säkerhetskraven är en rekommendation i SOLAS, men att svenska myndigheter kräver högsta standard.