Säkerheten måste höjas i norska hamnar

Norska hamnar är inte tillräckligt säkra mot terroristattacker enligt norska fiskeridepartementet som är ansvarigt för hamn- och kustfrågor. Departementet pekar på nya EU-regler endast två år efter IMO:s nya regelverk. EU-reglerna är mer omfattande och norska staten måste nu investera NOK 130 miljoner i de kommunala hamnarna. En liknande summa investerades i säkerhetshöjande åtgärder för två år sedan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.